Với hình thức tuyên truyền miệng và dẫn chứng bằng những hình ảnh sinh động, những tuyên truyền viên đã truyền tải thông tin về tình hình, thực trạng tội phạm mua bán người xảy ra trong thời gian qua trong toàn quốc và trên địa bàn tỉnh; phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của bọn tội phạm mua bán người; một số vụ án điển hình về tội phạm mua bán người xảy ra trong thời gian gần đây.
Cán bộ Cục Cảnh sát hình sự tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người.
Toàn cảnh Hội nghị diễn ra tại Trường THPT dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang.

Cũng tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này; trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội và gia đình trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; các chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân khi được giải cứu…

Buổi tuyên truyền nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em; những kỹ năng phát hiện, nhận biết phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm cho thầy và trò trường nhà trường, qua đó, phát huy vai trò của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.


T.Thực - L.Nguyễn