Được biết, số tiền trên do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang kêu gọi, vận động các đơn vị Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Tập đoàn B.Grimm Thái Lan ủng hộ, chung tay xây dựng công trình “Con đường Thanh niên” dài 1,7km vào điểm trường thôn Khu Trù Ván, xã Hố Quáng Phìn. 
Đại diện tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang trao số tiền 170 triệu đồng tới lãnh đạo xã Hố Quáng Phìn.

Con đường xây dựng xong ngoài việc giúp người dân đi lại dễ dàng hơn, nhất là vào mùa mưa còn giúp nhân dân nơi đây giao thương, phát triển kinh tế thuận lợi. 

Dự kiến con đường sẽ được khởi công xây dựng và hoàn thành trong tháng 10-2018.

D.Loan