Từ phong trào đã có trên 1.250 lượt đoàn viên được suy tôn đoàn viên ưu tú, 115 lượt đoàn viên được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình được triển khai ở 6 cụm thi đua, các cơ sở đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Minh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Trải qua các giai đoạn, phong trào thi đua được cụ thể hoá với các nội dung thiết thực, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng CAND, duy trì và thực hiện có hiệu quả trên 30 công trình, phần việc thanh niên phục vụ nhiệm vụ công tác của đơn vị như: Thư viện thanh niên, Sổ vàng nhật ký công tác, Nhà xe thanh niên, Vọng gác thanh niên, Đường tuần tra thanh niên, Thanh niên hồ sơ tăng cường làm thêm giờ, nhanh hơn, tinh hơn, hiệu quả hơn.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh sẵn sàng tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, các địa bàn trọng điểm.

Phong trào thanh niên tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng đã trở thành điểm nhấn trong công tác đoàn, phong trào thanh niên Công an tỉnh Thái Bình, nhiều hoạt động được tổ chức với quy mô lớn và có ý nghĩa thiết thực như "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Chủ nhật xanh", "Tư vấn khám, cấp thuốc miễn phí tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, đồng bào lũ lụt...", hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa...

Trung bình hàng năm tổ chức 7 đợt với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mở đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường… Từ các phong trào này, đã xuất hiện nhiều lớp đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bình Vân