Dự buổi Toạ đàm có lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, đại diện Đoàn cơ sở các đơn vị Công an, Quân đội…

Trong không khí cởi mở, các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ nhiều vấn đề, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: tình hình chung công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên Báo - Truyền hình, Phát thanh QĐND, Báo - Truyền hình, Phát thanh CAND; vấn đề bồi dưỡng, tạo nguồn cây bút trẻ trong công tác đấu tranh “phòng, chống diễn biến hòa bình” trên báo chí.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại Toạ đàm

Vấn đề xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trẻ tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên báo chí. Những khó khăn vướng mắc và các bài học kinh nghiệm, giải pháp đem lại hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Nhiều tham luận tại Toạ đàm đã đi thẳng vào vấn đề, giải đáp được nhiều câu hỏi đặt ra như: Tham luận “Thực trạng và giải pháp để xây dựng, phát huy đội ngũ phóng viên, biên tập viên là đoàn viên thanh niên tham gia viết bài cho chuyên mục “Phòng, chống “diễn biến hoà bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo CAND” của đại diện Báo CAND; 

Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND, Báo QĐND và Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2024.

tham luận về “Thực trạng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay ở Báo QĐND và vai trò của tuổi trẻ Báo QĐND trên trận tuyến này” của đại diện Báo QĐND; tham luận “Công tác đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, ngăn chặn âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị trong nội bộ của Truyền hình CAND-ANTV trong thời gian qua và sự xung kích của tuổi trẻ trong lĩnh vực này” của đại diện Truyền hình CAND; 

Tham luận “Thực trạng và những khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình có nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tuổi trẻ phát thanh- truyền hình Quân đội” của đại diện Trung tâm PT-TH Quân đội…

Đại biểu dự hội nghị

Tại buổi Toạ đàm, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND mong muốn tuổi trẻ thanh niên 3 đơn vị tích cực chủ động, phối hợp trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hơn nữa, mỗi đoàn viên, thanh niên của các đơn vị phải là hạt nhân để lan toả, nhân rộng phong trào trong lực lượng.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; trong đó có công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn sự thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tại buổi Toạ đàm Đoàn cơ sở 3 đơn vị đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2024.

Vũ Linh