Phát biểu tại buổi toạ đàm, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cuc trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an nêu rõ, năm 2018, bám sát chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nội dung sáng tạo, phong phú. Các nội dung được cụ thể hóa phù hợp với đoàn viên thanh niên và điều kiện thực tế ở từng đơn vị.

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Luật An ninh mạng là một luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới và nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Việc Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức Toạ đàm "Luật An ninh mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với quá trình triển khai, đưa các quy định của Luật An ninh mạng vào thực tế cuộc sống; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái và âm mưu, hoạt động cản trở việc thi hành luật của các thế lực thù địch.

Tại buổi toạ đàm, các khách mời là những chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng đã trao đổi, chia sẻ với các đại biểu đoàn viên, thanh niên nhiều vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và không gian mạng. Nhiều nguy cơ có thể xảy ra cũng như những lưu ý khi chúng ta tham gia vào không gian mạng được các chuyên gia chỉ rõ…

L.C