Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các học viện, trường CAND và toàn thể thầy trò nhà trường.

Trình bày diễn văn khai giảng, Đại tá, Ths Dương Xuân Đức - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2016-2017, nhà trường đã có nhiều thành tích nổi bật, tập thể giáo viên, CBCNV nhà trường đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học. Trong đó, phong trào thi đua học tốt, dạy giỏi, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được chú trọng, phát huy. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Trường Văn hóa I đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng khẳng định, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập Quốc tế sâu rộng đặt ra nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH hết sức nặng nề, đòi hỏi cấp thiết phải thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình mới. Vì thế, hoạt động giáo dục, đào tạo từ bậc phổ thông nhằm trang bị thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn, kỹ năng, cách thức xử lý công việc, ứng xử phù hợp trong cuộc sống cho những cán bộ Công an tương lai có vai trò đặc biệt quan trọng; đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả của các bậc học cao hơn.

Bên cạnh đó, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Trường Văn hóa I phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, duy trì tốt tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động trên các mặt công tác; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, gắn với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg, ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”.

Cần quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm cao trong công tác, tận tâm, tận tụy vì học sinh, xứng đáng là nhà giáo mẫu mực trên mọi phương diện và là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm tốt công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và phẩm chất đạo đức cho học sinh. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đối với học viên, học sinh của Bộ An ninh nước CHDCND Lào, học viên của Bộ Nội vụ Vương quốc Camphuchia, chăm lo chu đáo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học viên, học sinh yên tâm học tập tại trường Văn hóa I, nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ, tình đoàn kết giữa các nước Việt Nam - Lào - Camphuchia.

Cũng tại buổi lễ Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND giai đoạn 2014-2016” cho đồng chí Đại tá, Ths Dương Xuân Đức, Hiệu trưởng nhà trường.

Trần Duy