Sau lễ ra quân làm công tác dân vận, cán bộ, giáo viên và 150 học viên của nhà trường cùng nhân dân xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh 8 tuyến đường thuộc 7 ấp trong xã và bê tông hóa trên 220 mét đường giao thông nông thôn liên ấp.

Cán bộ, giáo viên Trường TCCSND VI ra quân làm đường dân sinh 

Đây là công trình giao thông trọng yếu phục vụ nhu cầu đi lại của 80 hộ dân. Công trình được hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, mà còn góp phần giúp xã An Phước hoàn thiện hạ tầng nông thôn.

Thông qua công tác dân vận, nhà trường muốn phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó giữa nhà trường với chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện các công trình, huy động mọi nguồn lực vất chất, tinh thần để thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh theo nghị quyết Đại hội XII mà Đảng đã đề ra. 

Hải Âu - Xuân Nghĩa