Trong diễn văn tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND nêu rõ: Năm học 2017 -2018, Trường Đại học Kỹ thuật -Hậu cần CAND đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào thành tích chung của công tác giáo dục, đào tạo trong toàn lực lượng CAND. 

Nhà trường đã tổ chức xây dựng, ban hành Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin; triển khai mở ngành đào tạo thạc sỹ các ngành Kỹ thuật điện tử, Kế toán, Hậu cần CAND.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Ban hành 165 chương trình chi tiết học phần và 28, giáo trình tài liệu dạy học. Xây dựng 9 chương trình đào tạo về An toàn thông tin, Kỹ thuật mật mã và viễn thông cho học viên quốc tế. 

Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt trong học viện được tổ chức sâu rộng và đạt được nhiều thành tích. Tại các cuộc thi cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Tổng cục, đã có105 tập thể và 271 các nhân được khen thưởng, trong đó, cấp quốc gia có 21 cá nhân; cấp Bộ có 4 tập thể và 30 cá nhân...

Học viên Lào diễu hành qua Lễ đài

Tổng kết năm học 2017-2018, Trường Đại học Kỹ thuật -Hậu cần CAND vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 5 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ và Tổng cục, 5 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 10 Đơn vị tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân được tặng các bằng khen, giấy khen và giải thưởng khác của các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài ngành Công an. 

Thiếu tướng Bùi Minh Giám tặng hoa cho Ban giám hiệu nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật mà Trường Đại học Kỹ thuật- Hậu cần CAND đã đạt được trong năm học 2017-2018. 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2018-2019 của nhà trường, đồng chí Cục trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đào tạo của nhà trường trong tình hình hiện nay; tập trung nghiên cứu để quán triệt những sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác đào tạo, giáo dục năm học 2018 - 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đọc diễn văn tại lễ khai giảng

Nhà trường cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đặc biệt là phương pháp dạy và học; quan tâm quản lý, giáo dục các học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ CAND. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công an, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, và tư vấn giúp lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN trong bối cảnh CMCN 4.0 phát triển mạnh mẽ. 

Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống góp phần từng bước đưa nhà trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín của lực lượng CAND.

H.Thanh- Vũ Cúc-Mai Nguyễn