Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự lễ khai giảng có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam duyệt đội danh dự CAND

Năm học 2018-2019, cùng với các lớp đào tạo hệ chính quy tập trung, Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức trình độ sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Công an cho hàng nghìn lượt học viên. Đặc biệt, nhà trường đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức 9 lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo chủ trương của Bộ Công an. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã có nhiều bước phát triển, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Trong năm học, đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở, 27 sáng kiến cải tiến; 8 giảng viên đủ điều kiện để công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, 24 giảng viên dạy giỏi cấp trường; 56 tập thể được các cấp khen thưởng, hàng trăm học viên ưu tú được xếp loại giỏi, được kết nạp Đảng tại trường… 

Duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng

Tổng kết năm học 2018-2019, nhà trường có 1 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 7 đơn vị Quyết thắng, 67 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trình bày diễn văn tại lễ khai giảng năm học mới

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường Cao đẳng CSND I đã đạt được trong năm học 2018-2019. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020, đồng chí Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đối với các mặt công tác của nhà trường, đặc biệt phải nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa cho lãnh đạo Trường Cao đẳng CSND I

Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bố trí cán bộ, giáo viên theo mô hình tổ chức bộ máy mới của các Học viện, trường CAND sau khi có quyết định của Bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và quản lý giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt. Mạnh dạn mở rộng hướng nghiên cứu các đề tài khoa học vào các vấn đề mang tính chất thực tiễn của tình hình trật tự an toàn xã hội của Việt Nam hiện nay cũng như vấn đề chung của các nước trong khu vực và trên thế giới đã và đang tác động đến an ninh-chính trị ở Việt Nam. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn lý luận với thực tiễn, đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ các cấp đã được Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt, nhất là sau khi đổi mới, sắp xếp hệ thống các Học viện, trường CAND. Tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên về lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, nội quy kỷ luật, tư thế tác phong của người chiến sĩ CAND. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu với các học viên trong lễ khai giảng năm học mới 

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, ban ngành, địa phương đối với công tác giáo dục đào tạo của ngành Công an nói chung và Trường Cao đẳng CSND I nói riêng.

  
Huyền Thanh