Trường Cao đẳng ANND I dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tại đây, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước và nhân dân ta.

Đoàn Trường Cao đẳng ANND I đồng thời hứa quyết tâm khắc phục sửa chữa những khuyết điểm để thực hiện tốt hơn Sáu điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đưa sự nghiệp trồng người tiếp tục nở hoa, kết trái…

Đoàn dâng hương trước anh linh Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một hoạt động trong những hoạt động sinh hoạt chính trị, giao dục truyền thống ý nghĩa của Trường Cao đẳng ANND I nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND.

Thảo Vy