Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn về công tác bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo cán bộ của lực lượng Công an, tháng 1/2006, Trung tâm HL&BDNV thuộc Công an TP Đà Nẵng được thành lập. 

Trung tâm có chức năng tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS công an TP Đà Nẵng và một số tỉnh trong khu vực miền Trung; huấn luyện chiến sỹ mới nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong CAND.

Đại tá Lê Thanh Hải trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vượt qua nhiều khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất ngày đầu thành lập, Trung tâm đã chủ động phối hợp, liên kết với các học viện, các trường trong CAND để đào tạo các bậc đại học, trung cấp CSND và bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên đề cho hơn 3.850 lượt học viên để đáp ứng, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả công tác và ý thức chính trị trong lực lượng Công an TP.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Thanh Hải, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tặng CBCS Trung tâm bức trướng của UBND TP Đà Nẵng và giấy khen của Giám đốc Công an TP, Học viện CSND, Đại học CSND cho CBCS của Trung tâm có nhiều đóng góp trong công tác quản lý và huấn luyện, đào tạo.

Thân Lai