Triển lãm nhằm cung cấp những thông tin và bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước đến cán bộ, chiến sỹ và các phạm nhân tại Trại giam Nam Hà. 

Ông Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, biển đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. 

Nhà nước Việt Nam từ thời quân chủ đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển đảo khác trên biển Đông. Đó là quá trình lịch sử lâu dài, liên tục và được ghi chép trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam cùng các nước khác trên thế giới, và cả Trung Quốc. 

Các đại biểu thăm quan triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại trại giam Nam Hà.

Những tư liệu, tài liệu, hình ảnh trong triển lãm này là những bằng chứng pháp lý vững chắc từ nhiều thế kỷ trước cho đến nay khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"  là hoạt động có ý nghĩa, góp phần chung tay cùng cả nước hướng về biển đảo - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tại triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, phim tư liệu với 4 nội dung: Các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, một số tư liệu thành văn viết bằng chữ Hán, chữ Pháp và quốc ngữ có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; bộ sưu tập bản đồ, Atlat khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;  những hình ảnh về đời sống sinh hoạt của các chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cùng một số hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam với biển đảo quê hương.

Anh Minh - Anh Phượng