Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an dự tại đầu cầu phía Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an, Cảnh sát PCCC trên toàn quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an quý III/2016, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong quý III, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và chương trình công tác đề ra; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến Bộ Công an tại đầu cầu Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận và biểu dương Công an các đơn vị, địa phương trong quý III/2016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an. Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm. Công tác phòng ngừa, nhất là thanh tra trong khởi tố, bắt, giam, giữ phải được tiến hành thường xuyên. Tăng cường lực lượng, biện pháp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy, nổ.

Kiện toàn mô hình tổ chức, điều chỉnh, bố trí lực lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy trình công tác, kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng CAND...

Anh Hiếu