Đến dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục CS QLTG, CSGDBB, TGD); Ban giám thị các trại giam, Công an các tỉnh thành phía Nam.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018. Theo đó, ngày 19-11-2018, tại kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đặc xá năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh trình bày những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018.

Luật Đặc xá năm 2018 đã cụ thể hóa quy định thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm về công tác đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá năm 2017 trong thời gian qua; khắc phục những tồn tại, bất cập sau hơn 10 năm thi hành Luật Đặc xá năm 2007; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất với các đạo luật khác có liên quan, nhất là pháp luật trong trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự, Luật Đặc xá năm 2018 đã thể chế hóa những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án phạt tù (đối với người phạm tội bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn) nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội…

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban giám thị các trại giam, Công an các tỉnh thành phía Nam.

Để kế thừa, phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Nhà nước, căn cứ Hiến pháp năm 1992 và kết quả thực tiễn thực hiện đặc xá, ngày 21-11-2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XII đã thông qua Luật Đặc xá, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2008.

Trong 10 năm thi hành Luật Đặc xá, Chủ tịch Nước đã 7 lần ban hành quyết định về đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, trong tổng số hơn 87.000 người được đặc xá, đa số đã về đúng địa chỉ cư trú và đều được Công an địa phương hướng dẫn, đăng ký cư trú, cấp giấy tờ tùy thân; trong đó gần 50.000 người được đặc xá đã có việc làm và thu nhập ổn định; công tác hòa nhập cộng đồng đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư vào công tác cảm hóa, giúp đỡ người được đặc xá. Tỷ lệ người có hành vi vi phạm pháp luật, tái phạm tội thấp (1.007 người, chỉ tỷ lệ 1,16%).

Hội nghị Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trong Công an nhân dân.

Tuy nhiên, tổng kết thực tiễn trên 10 năm thi hành Luật Đặc xá năm 2007 cho thấy, nhiều quy định của luật không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung. Theo đó, trong tình hình hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007 được đặt ra rất cần thiết, bởi các lý do như nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của Chủ tịch Nước về đặc xá quy định trong Hiến pháp năm 2013; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; khắc phục những khó khăn, bất cập trong 10 năm thi hành Luật Đặc xá năm 2007…

Nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật Đặc xá 2018, thay mặt lãnh đạo Cục CS QLTG, CSGDBB, TGD, Đại tá Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục CS QLTG, CSGDBB, TGD, đã trình bày công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai Luật Đặc xá năm 2018 và một số vấn đề đặt ra đối với công tác đặc xá thời gian tới.

Đại tá Phạm Văn Thân trình bày công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai Luật Đặc xá năm 2018 và một số vấn đề đặt ra đối với công tác đặc xá thời gian tới.

Theo đó, Cục CS QLTG, CSGDBB, TGD sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá 2018; tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Đặc xá cho các đơn vị trực thuộc Cục CS QLTG, CSGDBB, TGD; Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá; rà soát hồ sơ, hệ thống cơ sở dữ liệu phạm nhân để khi có chủ trương về Luật Đặc xá của Đảng, Nhà nước thì có thể triển khai thực hiện được.


Phú Lữ