Mô hình khu dân cư liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy được hình thành trên tinh thần “lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền làm then chốt” và chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ". 

Các lực lượng phối hợp trong buổi diễn tập.

Các thành viên tham gia được trang bị đầy đủ quần áo, thiết bị bảo hộ và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, được tập huấn nghiệp vụ để thực hiện phòng ngừa cũng như ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

Các lực lượng phối hợp chữa cháy.
 Lễ ký kết diễn ra sáng 18/8

Quá trình vận hành mô hình cũng sẽ có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên nghiệp. 

 Xe chữa cháy đến kịp thời.

Việc ra mắt mô hình nhằm đảm bảo tốt công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý trước các tình huống cháy nổ; đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. 

Lực lượng PCCC đã đưa nhiều nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Các lực lượng cố gắng chữa cháy chống cháy lan sang khu vực khác.

Ngay sau khi ký kết thực hiện mô hình, tình huống cháy giả định tại một nhà nghỉtrong khu dân cư đã được đặt ra để diễn tập, rút kinh nghiệm cho thực tế.

Thanh Tuấn