Năm 2015, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã tăng cường vai trò quản lí nhà nước, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hậu cần – kỹ thuật; tăng cường dự trữ, dự phòng, đảm bảo phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu công tác…

Chủ động nâng cao hiệu quả quản lí khoa học công nghệ, môi trường và thường trực ứng phó với biến đổi khí hâu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại Hội nghị.

Chủ động công tác xuất, nhập, điều chuyển, vận chuyển vũ khí, hàng hoá, phương tiện dự trữ, quân trang. Xây dựng, nâng cấp các kho, đội, trạm, cơ sở huấn luyện phương tiện đặc chủng đảm bảo kiên cố, hiện đại, sử dụng lâu dài... Công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình, đã đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo toàn diện các mặt công tác đối với nhiệm vụ được giao…

Năm 2016, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đề ra một số phương hướng công tác chính, trong đó tập trung cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy và cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, chúc mừng những thành tích, cố gắng của Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật, đánh giá năm 2015, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã đổi mới công tác, phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là công tác trang bị phương tiện, kỹ thuật, xây dựng cơ bản...

Trung tướng Phạm Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cần rà soát lại văn bản, hành lang pháp lí về lĩnh vực hậu cần- kỹ thuật theo hướng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính sâu rộng trong lĩnh vực này, xoá bỏ cơ chế xin - cho; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

Chú trọng công tác dự trữ, dự phòng, phải xác định được nhu cầu, tổng cầu, cần có các dự án nêu rõ lộ trình thực hiện. Đi tắt, đón đầu các chủ trương chính sách của nhà nước.

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công tác; tập trung phát triển quỹ đất, lập lại quy hoạch sao cho phù hợp, với nhu cầu.

Tiếp tục phát triển tiềm lực, cơ sở vật chất y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho CBCS; chú trọng hợp tác quốc tế; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị...

Trước mắt, Chuẩn bị làm tốt công tác bảo vệ, phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc, bảo vệ tết nguyên đán, chủ động đảm bảo vũ khí, khí tài, cơ sở vật chất cho các đơn vị, địa phương.

Phương Thuỷ