Đại diện các đơn vị, các tổ chức quần chúng ký giao ước thi đua.

Trong những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Tổng cục HCKT đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn do Bộ Công an và các cấp phát động. 

Qua đó, đã xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Tổng cục HCKT có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nói chung, người chiến sỹ HCKT nói riêng đẹp trong lòng dân.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết giao ước thi đua.

Để Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật đề nghị, các đơn vị cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động về thực hiện nếp sống văn hóa và văn hóa ứng xử tại trụ sở cơ quan, phòng làm việc, nơi tiếp công dân của đơn vị, địa phương…

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng đã ký giao ước thi đua.

Hiếu Quỳnh