Các đại biểu thực hành nghi lễ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 nói riêng và các đơn vị trong Công an TP Hà Nội nói chung tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; có biện pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả các gia đình chính sách, trước hết là các CBCS và gia đình CBCS còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Đại tá Đào Thanh Hải trao quà tặng các CBCS là thương binh đang công tác tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3.

Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại tá Đào Thanh Hải trao quà tặng thân nhân các liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3.

Tại buổi Gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải đã trao quà tặng 25 CBCS là những thương binh, và thân nhân của 15 liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Tâm Phạm