Theo đó, để đăng ký TTHC không giấy trong lĩnh vực quản lý đô thị, người dân, doanh nghiệp (DN) sẽ thực hiện theo 6 bước trên giao diện trang điện tử của UBND quận 1. 

Với giao diện này, người dân, DN có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trên các thiết bị thông minh như máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động và nhận kết quả là văn bản điện tử cùng chữ ký số. Để được tư vấn về TTHC công trên ứng dụng nền tảng di động, người dân chỉ cần thực hiện 4 bước theo hướng dẫn. 

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND quận 1, Nguyễn Văn Dũng cho biết, đây là nhiệm vụ trọng tâm của quận 1 trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân, DN.   

Bảo Sơn