Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm  29 năm Ngày Quốc phòng toàn dân, 60 năm Ngày Giáo dục quốc phòng và An ninh, Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lãnh đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 

Đây là sự ghi nhận, nguồn khích lệ động viên to lớn của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh vì đã có nhiều đóng góp trong đổi mới giáo dục quốc dân, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng và an ninh nhân dân; tích cực đổi mới nội dung chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các cán bộ, lãnh đạo đang công tác trong ngành Công an, Quân đội

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân đang công tác trong lực lượng Quân đội và Công an vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo. Trong số này có các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo của Cục đào tạo, Bộ Công an. 

Huyền Thanh