Đây đều là các xã nghèo, có điều kiện khó khăn, việc đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa lũ hết sức nguy hiểm khi đi trên các phương tiện đường thủy nội địa mà không có áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, hoặc có nhưng không đảm bảo số lượng, chất lượng… Việc tổ chức trao tặng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT đường thủy, từ đó phòng ngừa không để TNGT đường thủy xảy ra.

Phòng Cảnh sát đường thủy trao quà cho người dân huyện Mường Lát và Quan Hóa.

Mặt khác góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và vai trò, trách nhiệm của địa phương và người tham gia giao thông đường thủy.

Huy Hoàng