Ngôi nhà có diện tích 70m2, với tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Trong đó, Công ty Xăng dầu Phát Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng, kinh phí còn lại là do Công an tỉnh vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ và gia đình đồng chí Tô Mạnh Tiến đóng góp. Nhân dịp này, các ban, ngành, đoàn thể Công an thành phố… đã trao tặng nhiều món quà thiết thực.

Lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa tặng gia đình Thượng úy Tô Mạnh Tiến.

Đây là hoạt động tình nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng Công an nhằm chia sẻ, giúp đỡ đối với những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống.

Bùi Dương