Cùng dự có: Thượng tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết lịch sử(BCĐ) Bộ Công an; Trung tướngTrần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND,Phó trưởng Ban BCĐ Bộ Công an; các thành viên trong BCĐ; các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở...

Tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, TS Đỗ Văn Thuyết, Trưởng Ban nghiên cứuđề tài đã trình bày Báo cáo tóm tắt bản Tổng luận đề tài nêu rõ, đề tài là công trình nghiên cứu lần đầu tiên tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống, sâu sắc, đầy đủ về các mặt hoạt động, lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng Công an hai miền Nam – Bắc và khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo ANTT trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đề tài được cấu trúc làm 2 phần chính là “Khái quát lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975” và “Những bài học kinh nghiệm”; trong đó gồm 3 sản phẩm chính và nhiều sản phẩm phụ như hình ảnh, phim tư liệu, băng ghi âm...

Tại buổi nghiệm thu, các ý kiến đánh giá đề tài có phương pháp nghiên cứu khoa học, số liệu chính xác; có tính khái quát cao; đã phân tích sâu được đặc điểm, tính chất của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và nêu bật được những đóng góp quan trọng, vai trò của lực lượng Công an trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các ý kiến cũng đề xuất bổ sung một số nội dung về hậu cần - kỹ thuật; xây dựng lực lượng; đào tạo cán bộ;các chiến công điển hình;  tư liệu, chiến công của các cán bộ Công an hoạt động trong lòng địch...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Quang Bền các các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đánh giá đề tài được nghiên cứucông phu, có giá trị về lịch sử, khoa học, đưa ra nhiều tư liệu quý; đề cương tư liệu đầy đủ; đồng thời đề nghị nên chia bố cục chung thành 3 phần. 

Cụ thể,phần 1 khái quát lịch sử và những đóng góp của lực lượng Công an, nêu rõ quan điểm chỉ đạo, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và những đóng góp cụ thể của lực lượng công an, cũng như tồn tại thiếu sót (nếu có), có những dẫn chứng cụ thể về hoạt động tình báo, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật; quan hệ quốc tế...;  phần 2 là bài học kinh nghiệm, tập trung vào bài học đổi mới các chủ trương, đối sách phù hợp với tình hình thực tế, công tác phối hợp với các ngành; công tác quản lí trật tự xã hội phục vụ cuộc đấu tranh...; phần 3 là các kiến nghị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp cho đề tài.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị BCĐ chỉ đạo Ban soạn thảo bổ sungtư liệu khẳng định về những đóng góp của lực lượng CAND trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thảo luận, nêu rõ các bài học kinh nghiệm..

Thứ trưởng Bùi Quang Bền thay mặt BCĐphát biểu khẳng định đây là đề tài rất lớn, việc tổng kết đề tài khó,vì vậy BCĐđã chỉ đạo tổng kết từ Công an các địa phương, phân ra nhiều đề tài nhánh trên từng lĩnh vực; làm đề cương nhiều lần; tổ chức nhiều hội thảo, tranh thủ ý kiến trực tiếp các nhân chứng...

Thứ trưởng Bùi Quang Bền và Trung tướng Trần Bá Thiều yêu cầu Ban biên soạn cầntiếp thu các ý kiến đóng góp đểnghiên cứu, chỉnh lí đề tài hoàn chỉnh với chất lượng cao nhất; đề nghị các thành viên Hội đồng nghiệm thu có đóng góp cụ thể, chi tiết, thiết thực hơn nữa để đề tài xứng đáng với trách nhiệm, công sức của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí cao thông qua nghiệm thu đề tài,  đóng góp thêm ý kiến để Ban Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, trình Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Phương Thuỷ