Tại hội nghị, các nhân chứng lịch sử An ninh miền Đông Nam Bộ và An ninh Sài Gòn – Gia Định (ANT4) đã tập trung thảo luận và phát biểu ý kiến về các nội dung như, tính chất, đặc điểm của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đánh giá vai trò của lực lượng CAND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bài học kinh nghiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại hội nghị.
Các nhân chứng lịch sử tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các nhân chứng lịch sử tham dự hội nghị. Các ý kiến đều có sự thống nhất cao về tính hoàn chỉnh của bản thảo, sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Công an đối với lực lượng Công an Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đ.Mừng