Kết quả số phạm nhân cải tạo kém từ 12% năm 2012 đã giảm xuống còn 7% năm 2015; 205 phạm nhân được tham gia chương trình học văn hoá xoá mù chữ; gần 884 phạm nhân được đặc xá trong 2 năm 2013 và 2015. Tổ chức cho phạm nhân tham gia Hội thi viết “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”, viết thư “Gửi lời xin lỗi”...

Danh Quỳnh