Sau 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành giữa Công an và LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ trong CNVCLĐ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trong đó, lực lượng công an và các cấp Liên đoàn lao động tỉnh đóng vai trò tham mưu nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn toàn tỉnh đã được củng cố và ngày càng phát triển triển sâu rộng.

Ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, người lao động được nâng lên rõ rệt. Thông qua đó, đã góp phần tập hợp và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm giữ vững sự ổn định về ANTT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CNVCLĐ”, giai đoạn 2018- 2023.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động” giai đoạn 2014- 2018, có 24 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 60 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Giấy khen  vì có thành tích xuất sắc trong “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, lao động”.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CNVCLĐ được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, đồng thời phân tích, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế nhất là các vấn đề liên quan đến nội dung, quy chế phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và công tác triển khai thực hiện ở các đơn vị cơ sở. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn tiện các nội dung phối hợp. 

Hai ngành đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018- 2023, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay.

Đình Hợp