Bám sát phương châm “chủ động, hiệu quả, tiết kiệm và hiện đại”, trong năm 2017, công tác HC-KT CAND đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Tham mưu Chính trị - Hậu cần

Trong năm, lực lượng HC-KT CAND cũng đã chủ động, triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án HC-KT chủ động đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần làm nên thành công chung của Năm APEC 2017… 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và nhân dân đã đạt được những bước phát triển mới. Công tác thông tin liên lạc, viễn thông được duy trì ổn định, phục vụ đắc lực công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của CBCS Tổng cục HC-KT trong năm qua. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng HC-KT chủ động nghiên cứu các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nguồn nhân lực theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; rà soát quy hoạch mạng lưới trụ sở, doanh trại để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Bộ.

Đồng thời phải tăng cường quản lý Nhà nước về HC-KT theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhằm tạo hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo, manh mún, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nắm bắt, khai thác những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ đắc lực cho yêu cầu công tác, chiến đấu. 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân

Triển khai thực hiện công tác phát triển công nghiệp an ninh bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về chiến lược phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; nội dung Đề án “Đẩy mạnh, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba tặng 4 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Trần Xuân