Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an TP Hồ Chí Minh…

Quý I-2016, Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung triển khai Chương trình công tác Công an năm 2016 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII. Xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ (CBCS)…

Hội nghị giao ban công tác tư tưởng quý I-2016.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm chỉ đạo nhiều hoạt động công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong CAND; chủ động có biện pháp hiệu quả để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và ổn định tình hình tư tưởng CBCS. Do vậy, đại đa số CBCS CAND luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi giao ban, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình kết quả công tác tư tưởng, nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cho CBCS…

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu kết luận giao ban.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2016, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh việc triển khai xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh các hoạt động tiến tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, nay là Tổng cục Chính trị CAND...

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của ngành, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Gắn kết chặt chẽ tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Phương Thuỷ