Thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư”, sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary, CATP Hải Phòng đã phối hợp với C72 Bộ Công an, cùng nhà thầu lắp đặt xong toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, đường truyền từ CATP đến Công an các quận/huyện, phường/xã/thị trấn đảm bảo kết nối thông suốt giữa Trung tâm dữ liệu dân cư C72 đến Trung tâm dữ liệu dân cư CATP, Công an các đơn vị, địa phương. 

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến nay, CATP đã thu thập thông tin dân cư của 1.974.915/1.988.685 nhân khẩu, đạt 99,3%; tiến hành tra cứu 39.899 trường hợp cấp căn cước công dân; cập nhập, chỉnh sửa 5.140 trường hợp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Qúa trình khai thác cơ sở dữ liệu đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có quyết định truy nã..., góp phần giữ vững ANCT, TTATXH địa phương.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo CATP, phòng PC 64 trình bày giải đáp các vấn đề liên quan đến khâu thu thập thông tin theo phiếu quy định, nhân lực, hệ thống phần mềm triển khai dự án.

Trung tướng Đồng Đại Lộc thay mặt đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai dự án của CATP Hải Phòng trong thời gian qua. Để tiếp tục đưa hệ thống quản lý dân cư vào hoạt động hiệu quả, Trung tướng Đồng Đại Lộc đề nghị CATP cần tiếp tục bổ sung thông tin, duy trì dự án; xây dựng kho chứa thông tin nhân khẩu riêng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCS làm nhiệm vụ chuyên trách. 

Đặc biệt, tới đây Bộ Công an sẽ triển khai đề án ra phạm vi cả nước, phát huy vai trò là đơn vị đi đầu triển khai dự án, CATP Hải Phòng cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cho các tỉnh/thành bạn trên phạm vi cả nước...

Văn Thịnh