Tọa đàm nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Quản lý XNC.

Đại tá Trần Văn Dự chủ trì Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận 5 chuyên đề liên quan đến công tác thực thi pháp luật về xuất nhập cảnh. Các tham luận cũng chỉ ra một số tồn, tại hạn chế và nguyên nhân và các giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Trần Văn Dự yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng và thực thi Hiến pháp, pháp luật nói chung, pháp luật về XNC nói riêng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật để xâm hại ANQG, TTATXH, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. 

Tọa đàm là dịp để CBCS Cục Quản lý XNC nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thông qua công tác của mình tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh quốc gia, trong đó có pháp luật về XNC nói riêng

Xuân Mai