Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, tại tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về triển khai, thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo 896 của tỉnh để triển khai, thực hiện Đề án. 

Đến ngày 28-11-2017, đã có 27/27 huyện, thị, thành phố ban hành kế hoạch triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương. Riêng, Công an Thanh Hóa, tính đến hết tháng 4/2018, thông qua công tác cấp thẻ căn cước công dân, đã cấp 587.923 số định danh cá nhân cho công dân. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời đã hoàn thành công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; cập nhật, bổ sung hồ sơ, sổ sách, các thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn; tổng rà soát, thống kế hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ in phiếu thu thập thông tin dân cư, tài liệu tuyên truyền; phối hợp với Viettel Thanh Hóa triển khai khảo sát hạ tầng viễn thông tại 663 điểm lắp đặt dịch vụ Internet; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp nhận và bàn giao 4 triệu tờ phiếu thu thập thông tin dân cư cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngay sau hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục C72 Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn về Đề án 896 cho các lực lượng trực tiếp triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đình Hợp