Hoạt động này nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tạo không khí hăng say, thi đua sôi nổi trong đơn vị. 

CBCS đơn vị tổ chức trồng cây xanh.

Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ, công nhân viên, hợp đồng lao động, huấn luyện viên trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Đợt 1 này, lãnh đạo và các đoàn viên, hội viên Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn của Trung tâm huấn luyện trồng được 15 cây sấu, xoài và hoa ban trong khuôn viên của Trung tâm, đợt 2 sẽ tiếp tục trồng tiếp 12 cây xoài và mít.

CBCS Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao CAND tại buổi lễ phát động.
N.Q