Đây quả là con số không hề nhỏ sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Đề án của Bộ Công an về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hiệu quả của việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cũng đã được thể hiện bằng chính sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn kéo dài.

Công an tỉnh Sơn La trao tặng 121 chiếc xe môtô do Bộ Công an trang cấp cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, có kinh nghiệm xử lý các vụ việc, tình huống liên quan đến ANTT tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Vì thế, việc tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Công an các cấp về công tác đảm bảo ANTT bài bản và kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Chuyển biến tích cực về tình hình ANTT là thước đo cụ thể nhất đối với hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Và người dân chính là người được thụ hưởng kết quả này rõ ràng nhất như: Giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính của người dân hay giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng hơn đối với lực lượng Công an.

Công an tỉnh Sơn La được Bộ Công an đánh giá là một trong số ít địa phương trong toàn quốc đi đầu trong thực hiện bố trí cán bộ Công an phụ trách xã và đảm nhận các chức danh Công an xã. Sơn La cũng là một trong 27 địa phương đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt quyết định ban hành Đề án  tổng thể về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Như vậy là không thể phủ nhận hiệu quả của việc bố trí Công an chính quy làm Trưởng, Phó trưởng Công an xã và Công an tăng cường phụ trách xã. Xét ở một khía cạnh nào đó chủ trương này đã trở thành "cứu cánh" cho nhiều địa phương nhằm ổn định tình hình ANTT, phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên hiện nay, ngoài các Phó trưởng Công an xã và Công an viên là lực lượng không chuyên trách, chỉ duy nhất Trưởng Công an xã là công chức cấp xã, vấn đề được quan tâm hiện nay là việc bố trí công việc cho khoảng trên 7.000  đồng chí là Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ được tính toán như thế nào? Điều này đòi hỏi việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ phải có sự thống nhất và có lộ trình cụ thể.

Theo đó, đối với công chức Trưởng Công an xã, sẽ tính toán bố trí sang các vị trí, chức danh công chức khác tại cấp xã như Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – xã hội, Tư pháp – hộ tịch… sau đó đưa đi đào tạo, tập huấn chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm hoặc xem xét, bố trí vào các vị trí, chức danh cán bộ cấp xã nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hoặc có thể giải quyết nghỉ chế độ chính sách nếu có nguyện vọng.

Đối với chức danh Phó trưởng Công an xã sẽ bố trí sang đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo nguyện vọng.

Việc giảm số lượng công chức Trưởng Công an xã bằng việc bố trí, sắp xếp sang đảm nhiệm các chức danh, chức vụ khác hoặc nghỉ chế độ nếu đến độ tuổi nghỉ theo quy định nằm trong lộ trình thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2011”.

Theo đó, năm 2019 sẽ tinh gọn, giảm 65 công chức Trưởng Công an xã, năm 2020 giảm 39 công chức và năm 2021 giảm 47 công chức. Và chỉ tính trong năm 2019, 2020 tổng số Công an viên của tỉnh Sơn La đã được tinh gọn, giảm 2.062 đồng chí tương ứng với việc sắp xếp, sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố, sẽ giảm chi ngân sách của  tỉnh trên 1 tỷ 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án, đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp với lực lượng công chức Công an xã; quá trình thực hiện không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động chung của lực lượng Công an xã thì việc triển khai phải thận trọng, kiên trì, có lộ trình, bước đi phù hợp và quan trọng nhất là rất cần sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan, nhất là việc giải quyết phù hợp chế độ, chính sách; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí để đảm bảo hoạt động của Công an xã hiệu lực, hiệu quả.

Minh Phong