Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, trong đó nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi một cách kỹ lưỡng, toàn diện các nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hương

Để việc tham gia ý kiến của Bộ Công an được toàn diện, đầy đủ, bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực tiễn, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Dự án Luật trên nhằm tập hợp các ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo Luật và dự thảo ý kiến tham gia của Bộ Công an về dự thảo Luật. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015 như phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật; các quy định thuộc phần chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, về chuẩn bị phạm tội, về không tố giác tội phạm, về khôi phục lại hình phạt tử hình đối với tội cướp tài sản, phá hủy công trình, cơ sở quan trọng về an ninh quốc gia. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến vào các quy định thuộc phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự năm 2015 như giữ lại quy định về tội hoạt động phỉ; về cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể ở các điều luật; về tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe của người khác; tội trộm cắp tài sản; về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các thành viên trong Ban chỉ đạo thời gian qua đã có nhiều đóng góp vào việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời khẳng định, Bộ luật Hình sự là đạo luật lớn, quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, sau cuộc họp, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp và ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đối chiếu với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung và thực tiễn công tác ở các đơn vị, địa phương để tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề khác nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Bộ trưởng cũng lưu ý những vấn đề cần đặc biệt quan tâm như thực tiễn tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa; vấn đề tội phạm mạng giữa đời sống thực và trên mạng hiện nay; hội nhập quốc tế về luật pháp; quan điểm về tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; vấn đề đánh giá chứng cứ…

Nguyễn Hương