Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập 2 dự án luật nêu trên…

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật đặc xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm được các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại. Hoạt động thi hành án hình sự cũng được tổ chức, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự nghiêm minh và thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước trong giáo dục, cải tạo người phạm tội; góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban soạn thảo 2 dự án luật phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, Luật đặc xá vẫn còn những tồn tại, bất cập nhất là những bất cập giữa các quy định của Luật đặc xá với các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau này; công tác thi hành án hình sự đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc nhất định.

Do đó, để phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác xét đặc xá và thi hành án hình sự thời gian qua, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự là cần thiết.

Bộ trưởng Tô Lâm và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật đặc xá.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã công bố các Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 2 dự án luật. Theo đó, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trưởng Ban soạn thảo.

Cuộc họp cũng đã được nghe các phát biểu thảo luận của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập 2 dự án luật xoay quanh các nội dung như: xây dựng 2 dự án luật đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng; án treo và các hình phạt khác ngoài hình phạt tù; tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành án đối với pháp nhân; chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ tại các cơ sở giam giữ…. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Soạn thảo 2 dự án luật nêu rõ: Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp luật cho công tác đặc xá, hoạt động thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, ngày 8-6-2017, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017.

Bộ trưởng Tô Lâm và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự.

 Theo đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, ngày 11-8-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự và trình Chính phủ vào tháng 2-2018.

Để triển khai thực hiện việc xây dựng 2 dự án luật đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thường trực Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để chỉnh lý các dự thảo văn bản. Các thành viên Ban soạn thảo sắp xếp thời gian thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, tạo điều kiện và chỉ đạo các thành viên Tổ biên tập thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hương