* Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Phát biểu tại Lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP khẳng định: "Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP đã tổ chức sâu rộng nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn như “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP phát biểu tại buổi lễ phát động.

Qua đó, đã xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn cán bộ, chiến sĩ tinh thần trách nhiệm chưa cao. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, qua đó phát huy tinh thần sáng tạo, tận tụy của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. 

* Tổng cục An ninh:

Cũng trong ngày 6-3, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh An ninh tổ chức phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” . 

Tại Lễ phát động, Tổng cục An ninh đã triển khai 6 nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Quảng cảnh Lễ phát động 

Theo đó, ngoài việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng cục, Tổng cục An ninh sẽ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ, giao tiếp của cán bộ chiến sỹ với nhân dân, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội khác.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử sẽ được đưa vào nội dung các hoạt động sinh hoạt chính trị, sinh hoạt của tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Sau khi  phát động, các đơn vị Tổng cục sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy; các quy định ứng xử về chuẩn mực đạo đức. Công tác quản lý hành chính sẽ được đặc biệt chú trọng, theo hướng thuận lợi, dễ dàng cho người nhập cảnh, xuất cảnh... 

* Cục An ninh Tây Nam bộ 

Cùng ngày, Cục An ninh Tây Nam bộ (Bộ Công an) tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại lễ phát động, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng đã nêu ra 5 nhiệm vụ chính thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong các nhiệm vụ đề ra, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gương mẫu, tận tuỵ, bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ…

* Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ: 

Ngày 6-3, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cũng tổ chức phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, toàn đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Các đơn vị thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, diễu binh tại lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động. 

Trong đó tập trung tổ chức cho 100% cán bộ chiến sỹ (CBCS), đoàn viên, hội viên viết đảng ký tham gia thực hiện đầy đủ, có hiệu quả 7 nội dung, giải pháp thực hiện Cuộc vận động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. 

Lực lượng đặc nhiệm của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, biểu diễn võ thuật tại lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động. 
Ngoài ra, đơn vị còn tập trung xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chỉnh quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; ứng xử có văn hóa của CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ với tiêu chí “Xây dựng người CSCĐ đẹp trong văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, hành động theo điều lệnh” là khâu đột phá góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ “Trung thành với Đảng, đoàn kết, kỉ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ”. 
X.Trường - V.Vĩnh - X.Mai - V.Đức