Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo 43 Chi hội Luật gia thuộc Cụm thi đua số 6. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì lễ ký.

Giao ước thi đua năm 2018 tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục thực hiện nội dung thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2015-2020; đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính sách, pháp luật theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh chủ trì lễ ký kết.

Năm 2018, Cụm thi đua số 6 đăng ký phấn đấu 100% các chi hội tham gia phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018 của từng chi hội đề ra.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, việc phát động phong trào thi đua giữa các chi hội nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong tâm của từng chi hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác, công tác.

Trần Hằng