Công tác tổ chức Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt, các bước chuẩn bị được thực hiện chu đáo, chặt chẽ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh. 

Với tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm giữ vững ổn định ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Với ý nghĩa trọng đại là đại hội của “Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cụ thể hóa, ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo đại hội và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, đảm bảo việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở diễn ra đúng quy định.

Thành lập Ban chỉ đạo đại hội do đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh làm Trưởng ban, các tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban hậu cần và tổ giúp việc đại hội gồm 68 đồng chí.

 Ban Chỉ đạo và các tiểu ban đại hội tập trung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố, đoàn viên, hội viên và ý kiến đóng góp tại Đại hội các đảng bộ, chi bộ.

Qua hơn 300 ý kiến đóng góp, văn kiện đã hoàn thành dự thảo lần thứ 6 với sự thống nhất của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi thông qua đại biểu tại Đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh chuẩn bị dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo Nghị quyết được triển khai thực hiện ngay sau đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành rà soát nhân sự trên cơ sở quy hoạch cán bộ và xem xét kết quả tự phê bình và phê bình hàng năm, xây dựng đề án nhân sự. Việc thực hiện quy trình nhân sự rất chặt chẽ, công khai, đúng quy định.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tính đến ngày 18-5, có 27/27 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh hoàn thành tổ chức Đại hội. Đảng viên các chi bộ, đảng bộ đã thảo luận hết sức sôi nổi, trách nhiệm, nghiêm túc, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII. Qua đó thể hiện trách nhiệm cũng như trí tuệ của toàn thể đảng viên trong Công an tỉnh Trà Vinh, đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của thành viên tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn, giúp việc Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ hưu trí và lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã phát động trong toàn cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, không đúng sự thật, phá hoại tư tưởng trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến Đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ, chiến sỹ phát huy tối đa trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phải có sự chuyển biến, đột phá hơn trong các mặt công tác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mộng Tuyền