Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018, triển khai Chương trình công tác năm 2019, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng cho biết: Các đơn vị trực thuộc Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị theo chương trình đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục Công tác đảng và công tác chính trị vì đã có thành tích xuất sắc, nổi trội theo từng lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng Thi đua khen thưởng

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà Cục Công tác đảng và công tác chính trị đạt được trong năm vừa qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

 Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ động tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương hoàn thiện các hệ thống văn bản của đảng, quy chế, quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, các đồng chí trong cấp uỷ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tặng các cá nhân
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Bên cạnh đó tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có các cơ quan truyền thông để phát hiện, tuyên truyền những nhân tố điển hình, gương CBCS Công an trong thực tiễn. Qua đó lan toả hình ảnh đẹp CBCS Công an, thu hút sự quan tâm xã hội, góp phần định hướng tư tưởng cho người dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND, quy chế, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân

“Nắm chắc, bám sát chủ đề của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 và phương châm hành động của Bộ Công an năm 2019 để thực hiện công tác xây dựng đảng, công tác chính trị bằng những chỉ số cụ thể, đi vào thực tiễn, với tiêu chí “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” – đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, việc phát động phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, hướng vào những CBCS Công an trực tiếp chiến đấu, ở vùng sâu vùng xa, liên quan biên giới, hải đảo. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình chính trị tư tưởng, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục Công tác đảng và công tác chính trị vì đã có thành tích xuất sắc, nổi trội theo từng lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể; trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” tặng các cá nhân; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác…Quỳnh Vinh