Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện KH&CN nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu năm đến nay, Viện KH&CN đã chủ động khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm góp phần quan trọng và kết quả chung trong công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. 

Dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN đã đề 22 nhiệm vụ, nội dung công tác trọng tâm, tập trung vào toàn diện các mặt công tác: xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ để xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật, các chương trình dự án, đề án liên quan lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển tiềm lực KHCN trong lực lượng CAND; nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới, các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; công tác phối hợp nghiệp vụ và tác chiến kỹ thuật, trước tiên là tham gia tác chiến kỹ thuật bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian sắp tới, bảo vệ các Hội nghị của Đảng, Nhà nước và quốc tế diễn ra tại Việt Nam…
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc với Viện KH&CN.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của lãnh đạo Viện KH&CN, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; các đơn vị chức năng của Viện tại buổi làm việc, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN cần căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; chỉ thị của Bộ trưởng và Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 có liên quan đến nhiệm vụ của Viện KH&CN; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng phụ trách cũng như căn cứ  vào Nghị quyết của Đảng ủy Viện và chương trình công tác năm 2021 mà Viện KH&CN đã đề ra để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021. 

“Đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Viện KH&CN tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương trong công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký, nhất là các đề tài, nhiệm vụ tham gia vào các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ Công an.’ – Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước mắt, Viện KH&CN cần khẩn trương tập trung rà soát những vấn đề còn tồn đọng của năm cũ, đưa vào chương trình mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021 để tập trung giải quyết kịp thời; chủ động đề xuất danh mục các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm để có kế hoạch thể chế hóa, trong đó cần vạch rõ lộ trình và tiến độ triển khai. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, đối với những nhiệm vụ mang tính xuyên suốt, và những vấn đề còn tồn đọng, ngay từ những tháng đầu năm, Viện cần phải chủ động đề ra giải pháp và vạch rõ lộ trình để nhanh chóng triển khai, giải quyết dứt điểm…

*Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng có buổi làm việc với Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử ( KHCL&LS) Công an.

Báo cáo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục KHCL&LS Công an nêu rõ: Thời gian vừa qua, căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chương trình công tác trọng tâm 2021, Cục KHCL&LS Công an đã tổ chức họp bàn, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021 và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình, lịch trình thực hiện cụ thể, chi tiết, với 8 nội dung đầu việc chủ đạo được nêu rõ tại Danh mục chỉ tiêu công tác năm 2021…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Với vai trò là cơ quan nghiên cứu những vấn đề chiến lược và khoa học thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, Cục KHCL& LS Công an phải dự báo được những nhân tố mới tác động đến tình hình công tác Công an để phục vụ tốt công tác chiến lược trong toàn lực lượng CAND; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược, công tác quản lý. Duy trì tốt cơ chế phối hợp thông tin trong việc nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND; chú trọng xây dựng, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay... Bên cạnh đó tiếp tục  tham mưu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giải pháp đầu tư tổng thể cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn ngành.

Tâm Phạm