Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng đã nghe đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát báo cáo khái quát về kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm năm 2015.

Theo đó, năm 2015, các lực lượng đã điều tra, khám phá 43.975 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77%; làm giảm 4,49% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2014; các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác trọng tâm trong thời gian tới, Tổng cuc Cảnh sát tiếp tục đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của tội phạm nói chung và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triển khai thực hiện nghiêm túc các Bộ luật, Luật; chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình…

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát báo cáo báo cáo khái quát về kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Tổng cục Cảnh sát đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới Tổng cục tiếp tục chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo điều kiện vật chất trang thiết bị phương tiện, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Hiếu Anh