Dự buổi làm việc có ông Phạm Huy Giang, Phó trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Về phía địa phương, có ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và các thành viên trong Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra thực tế xã Vĩnh Trạch, làm việc với huyện Thoại Sơn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh An Giang và các ý kiến phát biểu. 

Thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích mà tỉnh An Giang đạt được. Cụ thể, ngành TĐKT tỉnh An Giang đã nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác TĐKT. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Hội đồng TĐKT An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về những ưu điểm, tồn tại, cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị. Theo đó, thời gian qua, ngành TĐKT tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TĐKT. Hoạt động TĐKT trên toàn tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật và gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Tập thể cán bộ công chức ngành TĐKT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần, thái độ phục vụ tốt, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí điều kiện cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về TĐKT và tổ chức các phong trào thi đua… Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế cần khắc phục, như: số lượng hồ sơ khen thưởng kháng chiến tồn đọng còn nhiều. Cán bộ phụ trách công tác TĐKT các cấp thay đổi thường xuyên gây khó khăn trong công tác tham mưu, thực hiện. 

Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.
Đoàn công tác của Hội đồng TĐKT Trung ương làm việc với Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Hội đồng TĐKT tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả, các mô hình, gương điển hình người tốt, việc tốt. 

Đặc biệt là phong trào vì ANTQ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả công tác khen thưởng. Đảm bảo yêu cầu: đúng quy định, kịp thời, đúng người, đúng việc, chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm phát hiện nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện pháp luật về TĐKT. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong tổ chức phong trào TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai đối với hoạt động của các khối, cụm thi đua và các cơ quan, tổ chức, đơn vị… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác tham quan mô hình trồng rau thủy canh.

Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh An Giang để phản ánh với Hội đồng TĐKT Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, đề xuất và ban hành hướng dẫn thực hiện thống nhất chung trên toàn quốc.

Đoàn công tác của Hội đồng TĐKT Trung ương làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Thoại Sơn.

Trong chuyến kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác đến tham quan mô hình trồng rau thủy canh của nông dân Trần Võ Nhật Trường (ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang) và làm việc với Hội đồng TĐKT huyện Thoại Sơn.Văn Đức - Trần Lĩnh