Cùng đi  với đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Tổng Cục chính trị CAND và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội; kết quả các mặt công tác công an trong tháng 6-2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời tập trung triển khai các phương án, kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nãy sinh về ANTT…góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Đại tá Lê Văn Sao báo cáo tình hình đảm bảo ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề liên quan đến ANTT để tham mưu đúng, chính xác, kịp thời cho lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết, không để xẩy ra tình huống bị động, bất ngờ;

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là nêu gương người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh CAND; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn Hùng - Anh Cường