Để phục vụ công tác điều chỉnh, sắp xếp nói trên, Bộ Công an đã tổ chức đoàn khảo sát và tính toán, xây dựng phương án di chuyển nơi làm việc của một số đơn vị cho phù hợp, tránh tình trạng một số đơn vị cơ quan, doanh trại chưa sử dụng hết công năng, trong khi những đơn vị khác nơi làm việc chật chội, không đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, hiện có những đơn vị quân số rất đông, điều kiện doanh trại, cơ quan làm việc còn tạm bợ, bất cập. Vì vậy, cùng với việc bố trí, sắp xếp, Bộ Công an sẽ tính toán có phương án đầu tư, xây dựng các trụ sở để các đơn vị phục vụ nhu cầu công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, việc sắp xếp phải hợp lý, không để xảy ra thuận đơn vị này, không hợp lý đơn vị khác; phải có chia sẻ, ưu tiên trên hết cho những đơn vị đang có nhu cầu bức thiết để phục vụ tốt chuyên môn.

Thân Lai