Thượng tá Trần Hữu Trung, Hiệu trưởng báo cáo công tác của đơn vị nêu rõ, Trường Giáo dưỡng số 2 đến nay đã có 50 năm xây dựng trưởng thành. Trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với học sinh, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác với CBCS Trường giáo dưỡng số 2.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chia sẻ với những khó khăn của CBCS, các thầy cô trường Giáo dưỡng số 2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu CBCS Trường Giáo dưỡng số 2 cần phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý rằng, các học sinh ở Trường đều là học sinh cá biệt, chính vì vậy, trách nhiệm quản lý, giáo dục của các thầy cô nặng hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp bên ngoài.

“Phải có biện pháp giáo dục để các cháu từ con người có thể vi phạm pháp luật, thay đổi nhận thức để trở về gia đình thành thanh niên tốt mới thành công” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Thu Thuỷ