Đại tá Chu Xuân Thọ, Giám thị Trại tam giam số 1 đã báo cáo với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sỹ trong công tác quản lý phạm nhân, đồng thời khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào đơn vị vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đại tá Chu Xuân Thọ cũng báo cáo các kết quả đạt được trong thời gian qua, những thành tích nổi bật của đơn vị và các phương án đảm bảo an toàn cho can phạm, phạm nhân trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực phẩm phục vụ can phạm nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên các  phạm nhân cải tạo tốt.

Đến thăm khu bệnh xá, khu bếp và nơi gặp gỡ thân nhân của các can phạm, phạm nhân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đặc biệt quan tâm đến các chế độ về ăn, mặc, ở, điều trị bệnh... của các phạm nhân. Đồng thời động viên các phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ tại đây cố gắng vượt qua lỗi lầm, cải tạo tốt sớm trở về với gia đình tái hòa nhập xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại làm việc.

Thứ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội trong thời gian qua, yêu cầu Ban Giám thị thực hiện tốt chính sách pháp lý, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố để hướng dẫn, nâng cao công tác nghiệp vụ; tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân để xây dựng, phát triển hơn nữa trong công tác quản lý, cải tạo, giáo dục, cảm hóa can phạm nhân, giúp họ chấp hành các quy định của pháp luật.

P.Thuỷ