Về phía địa phương có ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm 2018, Công an thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực. Phạm pháp hình sự giảm sâu, từ 20% trở lên; tỷ lệ điều tra khám phá đạt rất cao (96,8%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nên phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ.  

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chỉ đạo sát sao, chuyển biến rõ nét. Đoàn kết, dân chủ được mở rộng; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường… Với những kết quả đạt được trong năm qua, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an TP Cần Thơ và 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ đạt được trong năm qua; đồng thời chân thành cảm ơn Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân TP Cần Thơ đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an thành phố trong năm qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của đồng chí, đồng bào thành phố trong thời gian tới. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, lực lượng Công an Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giành nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ.

Để tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Cần Thơ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đi đôi với chăm lo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc; chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ trong trấn áp tội phạm, bảo vệ cán bộ không để tội phạm lôi kéo, mua chuộc; chăm lo đời sống văn hóa, sức khỏe… để CBCS thực sự yên tâm công tác. 

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tặng danh hiệu Quyết thắng cho các tập thể. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chú trọng công tác nắm tình hình, xử lý tình hình ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác bảo đảm ANCT nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT... 

"Phối hợp với các lực lượng, nhất là Quân đội bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại địa phương" – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, cùng lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đại biểu tham dự Hội nghị. 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Công an TP Cần Thơ. 

Triển khai mạnh các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét về TTATXH, nhất là TTATGT trên địa bàn TP Cần Thơ. Huy động các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tổng thể làm giảm TNGT, ùn tắc giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất TNGT đặc biệt nghiêm trọng. 

Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân TP Cần Thơ tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. 

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng...

Trước khi vào làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ.

Văn Đức