Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng một số vấn đề về lực lượng, phương tiện, mô hình tổ chức và kết quả công tác những tháng đầu năm 2019 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Riêng trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 1.927 vụ cháy, làm chết 59 người, bị thương 64 người, thiệt hại về tài sản khoảng 654,94 tỷ đồng và 408 hecta rừng… 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, thời gian qua, nhiều tai nạn, sự cố được lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN kịp thời xử lý, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra. 

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Tổ giúp việc Đoàn giám sát Quốc hội triển khai các nội dung phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018 tại 13 bộ, 10 tỉnh, thành phố và 5 tập đoàn kinh tế lớn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được hoàn thành tốt, hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cần nắm chắc, dự báo đúng, chính xác tình hình để từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất xác thực hơn nữa với thực tiễn, yêu cầu và đảm bảo tốt công tác tham mưu để chính quyền chỉ đạo, trách nhiệm các ngành, các cấp rõ hơn trong công tác PCCC...; rà soát, đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới đối với các Luật, Nghị định, Thông tư về PCCC đảm bảo mọi người biết, hiểu và thực hiện được… 

Các đại biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, cần chú trọng công tác nghiệp vụ PCCC, trong đó đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra và sau kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch, phương pháp, kịch bản tuyên truyền thiết thực, phù hợp với từng tầng lớp nhân dân, khu vực, cơ sở, hoạt động sản xuất… 

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phương châm “4 tại chỗ” và hoạt động tố tụng trong lĩnh vực PCCC và CNCH…

Minh Hiền