Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Cơ quan thường trực phía Nam báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả các mặt công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Cơ quan thường trực phía Nam. 

Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Cơ quan thường trực phía Nam đã bảo vệ thành công 178 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các tỉnh, thành phía Nam; thực hiện chặt chẽ, an toàn đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và ngoại giao các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng làm tốt công tác bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Công an giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương và đánh giá cao những thành tích đơn vị đã đạt được trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ phía Nam cần nêu cao tính kỷ luật, sắc bén, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; giáo dục cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đầy đủ trách nhiệm, hiểu đủ hiểu đúng về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu chính trị trước mắt và lâu dài.

Bích Thuỷ