Tại buổi tiếp ngài Eric Yap, nhấn mạnh trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay việc hợp tác quốc tế về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ rất quan trọng. Thứ trưởng Bùi Văn Thành mong muốn Bộ công an Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore sẽ có những hợp tác quan trọng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường trao đổi thống tin, kinh nghiệm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhà cao tầng, khu công nghiệp và trong dân cư.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và ngài Eric Yap tại buổi tiếp.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành, ngài Eric Yap và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đồng thời nêu rõ, hai bên cần tăng cường nâng cao chất lượng hệ thống trang thiết bị và chất lượng đội ngũ cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng chuyên nghiệp.

Ngài Eric Yap Wee Teach tin tưởng, trên cơ sở trao đổi thông tin giữa 2 bên, trong thời gian tới, việc mở rộng quan hệ hợ tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngài Eric Yap Wee Teach cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, vì lợi ích của mỗi quốc gia.

* Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp Đoàn Viện PCCC Hàn Quốc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, Việt Nam hiện là nước đang phát triển, điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và ngài Un-gil Choi tại buổi tiếp.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành, ngài Un-gil Choi và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành mong muốn 2 bên cần tích cực đẩy mạnh trao đổi, hợp tác có hiệu quả trong nâng cao chất lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hiện đại hóa trang thiết bị và phương tiện; hỗ trợ chương trình đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ và kinh nghiệm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngài Un-gil Choi cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã dành thời gian tiếp đoàn, mong muốn sự hợp tác phát triển giữa 2 bên trong thời gian tới đạt nhiều kết quả tích cực.

Khổng Hà